Ruilen en Retourneren

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat iets defect is of raakt. In dat geval kan het product naar ons teruggestuurd worden als het binnen de garantieperiode valt. Hierbij geldt dat een defect aan een product veroorzaakt door ondeskundig gebruik of installatie uitgezonderd worden van garantie. Dit ter beoordeling van onze technische dienst. Vult u onderstaand formulier in, het RMA nummer is uw ordernummer. Het terugsturen binnen 14 dagen is gratis. Houd u rekening met een reparatietijd van minimaal 10 werkdagen.
Blijkt het product na controle niet defect berekenen we minimaal 35,- euro onderzoekskosten

Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Indien u een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

 

Via onderstaande knop kunt u een retour aanvragen en een verzendlabel uitprinten: